Aunet Gård
meny.png
Forige side Gårdshagen Skriv i gjesteboken Her er vi.. Tilbake til den første siden..
             Vindfaktor :              Vind:              Fuktighet :              Sikt :              Lufttrykk :        Klikk for mer info!
Om Aunet Gård
Kontakt oss
Hva er gjordt i det siste
Velg hytte Fiske mulighetene Bilde og Video galleri Velg hytte Pris oversikt

Aunet Gård

 

 

 
Instagram
Gårds drifta Turismen « Snarvei
Gårds Drifta
Aunet Gård, Gårdsnummer 103 Bruksnummer 1 og 2.

Da vi tok over gården i 1984 drev vi først med sau. Store tap grunnet rovdyr som jerv og gaupe, sluttet vi med sau og gikk over til melk produksjon i 1986. Det hadde vert produsert melk før på gården, så fjøset var allerede bygd for storfe.

   

Kalver

Beite

I tillegg til melk og kjøtt produksjon har vi noe skogvirke. Meste av den hogstmodne skogen ligger innenfor 2. og 3. Aunvatn. Det har derfor ikke latt seg drive ut tømmer i de senere åra, da dårlige vintre med tynn is har gjort det umulig å kjøre på isen.

Enkelte somre har vi gris ute i binge. Har også hatt fritt gående høns og kalkun, men grunnet fare for fugleinfluensa har vi valgt å slutte med det.

Gården har ett areal på totalt 12 000da., av dette 150da. jord og 2500da. produktiv skog.
Utmarksarealet er teigblandet med nabobruket (bruksnummer 3), og jakt og fiske rettigheter deles med dem.

I 1990 ble det gamle trønderlånet revet, og nytt hus ble bygd. Den eldste delen av trønderlånet var bygd på 1820-tallet, men hadde blitt påbygd ettersom nye generasjoner tok over.
To år senere ble det satt opp en ny garasje, etter at den gamle ble tatt av stormen jula 1991.Gårds drifta Turismen « Snarvei
Turisme
Som tilleggsnæring startet vi med turisme i 1993. Tilbudet var da basert på fiske og utleie av to hytter, en skogskoie ved 2. Aunvatn, og en nyrestaurert hytte ved 1. Aunvatn. Ett år senere måtte vi ta en pause i turistnæringen, da elva Grøttesåa tok nytt leie under en storflom og rev med seg hytta ved 1. Aunvatn.

Flom 1994

 
Flom 1994 Flom 1994

I 1995 bygde vi ny hytte ved 1. Aunvatn, denne hytta fikk navnet Tåvikodden. Navnet kommer fra odden den står på, odden ser ut som ei tå som stikker ut i vannet. Ut i fra historiebøkene stammer navnet fra ca 1942.

Klikk her får å se mere om ny hytta.. 
 
 
Kontakt oss:     E-post: sagvik@aunet.no  -  Mob: 916 68 752 / 414 77 200