Aunet Gård
meny.png
Forige side Gårdshagen Skriv i gjesteboken Her er vi.. Tilbake til den første siden..
             Vindfaktor :              Vind:              Fuktighet :              Sikt :              Lufttrykk :        Klikk for mer info!
Om Aunet Gård
Kontakt oss
Hva er gjordt i det siste
Velg hytte Fiske mulighetene Bilde og Video galleri Velg hytte Pris oversikt

Aunet Gård

 

 

 
Instagram
Gårds historie Før 1870 Etter 1870 « Snarvei
Gårds historie
Det er usikkert om gården er tatt opp i eldre jernalder eller om den er kommet seinere. De oldfunn som er gjort kan skyldes gravlegging fra morgården Aar. Gården kan også ha blitt rydda i eldre jernalder og senere lagt øde.

Gjennom tiden har gården hatt flere navn:
1559 Ønitt
1669 Ounet
1709 Øvnid
1711 Øvnit
1723 Øvnet
1801 Oufnet
Nå Aunet

Alle disse navna har opphav fra Auðn, som betyr Ødegård. Navnet kommer fra at gården ble lagt øde under Svartedauen i 1350. Gården har da blitt liggende øde i ca. 200 år, før den ble tatt i bruk igjen.

Gårdstunet i dag ligger tydeligvis på samme sted som det gjorde på 1600 tallet, da det er funnet hustufter fra denne perioden på samme plass.

I 1843 ble gården delt i to, først i 1870 ble den igjen til et samlet bruk, og fikk bruksnummer 102 og gårdsnummer 14. Dagens gårdsnummer 103 kom først da Kongsmoen kom under Høylandet kommune i 1964.

 

 

Gårds historie Før 1870 Etter 1870 « Snarvei
Eiere og brukere av gården oppført i kronologisk rekkefølge:

I perioden frem til 1723 er selveier forholdet ikke fullstendig.

1559     Bruker Lauritz paa Ønitt
1626     Bruker Christopher i Ønitt
1647     Bruker Thomas Olsen
1665     Bruker Erik Thomassen
1723     Eier Lars Pedersen
    Bruker Ole Eriksen gm Mille Ingebriktsdatter
1741     Bruker Halvor Rasmussen gm Ingeborg Olsdatter
1783     Eier Peder Jacob Sverdrup
    Bruker Jacob Mikkelsen
1799     Bruker Halvor Halvorsen gm Marit Christensdatter Grytbogen
1821     Eier Salamon Paulsen Mørkved
    Bruker Lars Eriksen gm Kristine Jonsdatter Lassemoen
1827     Eier Skomaker Ingebrikt Olsen Brøndbo gm Anne Pedersdatter Hagnes
1843     Her ble halve gården solgt til Peder Christiansen Hagnes
1851     Eier ½ Peder Ingebriktsen gm Johanna Johnsdatter Harstad
1857     Mathias Olsen Berg gm Sara Olsdatter Rosendal
1867     Eier Georg Jacob Sverdrup
    Bruker Klokker H. E. Andersen

1870     Her ble gården slått sammen igjen til en, som før 1843, og vår slekt starter som eiere og brukere av gården.

 


Gårds historie Før 1870 Etter 1870 « Snarvei
Eiere etter 1870
- Peder Christiansen (fd 1806) gm Marit Iversdatter Saur (fd 1813)
- Salamon Pedersen Aune (fd 1846) gm Petra M. Andreasdatter Lona (fd 1848)
- Peder Anton Salamonsøn Aune (fd 1877) gm Marie k. Olsdatter Øie (fd 1877)
- Sigurd Pedersøn Aune (fd 1902) gm Hjørdis Konstanse Andersdatter Ludvigsen (fd 1913)
- Per Arnold Aune (fd 1938) gm Hallfrid Leiknes (fd 1943)
- Janne Aune (fd 1961) gm Trond Helge Sagvik (fd 1958)


Etter at Peder Christiansen fikk de to bruka slått sammen til en enhet, delte han og eieren av bruksnummer 3, skogen. Resultatet ble teigblanding, men teigene er godt beskrevet.
Peder var utlært skredder og drev med håndverket i ledige stunder. Han var nøyaktig, driftig og hadde stor arbeidsevne. Han var også "kvakksalver" og bygdedoktor.

Peders sønn Salamon Pedersen hadde vert medbruker noen år da han 02.09.1876 fikk skjøte på gården. For dette måtte han betale 275 spesidaler og kår. Også Salamon var dyktig og framsynt, og hadde bygds tillit. Særlig som skrivehjelp når viktige varer skulle kjøpes. Han solgte også varer til naboer, skogsfolk og fartøyskarer.
Salamon var herredsstyrerepresentant da Foldereid ble eget herred i 1886. Han var også med i fattigkommisjonen.

Den 21.10.1904 overtok Salamons sønn Peder Anton gården. Han betalte kr 1200 + kår.
Peder Anton fulgte opp de tradisjonene som faren og farfaren hadde grunnlagt. Han hadde stadig kommunale verv, var skogformann og drev dagligvareforetning. I begynnelsen hadde han butikken i ene enden av stabburet, men flyttet den senere til kjelleren på huset. Dette var eneste butikken på Kongsmoen i denne tia.

01.04.1935 tok Sigurd Aune over gården. Før dette hadde han drevet en motorbåtrute fra Kongsmoen til Foldereid. Han begynte med den gamle båten som P. A. Aunet hadde hatt. Senere 1936 fikk han bygd ny båt med motor, og da fraktet han til og med motorsykler i båten. Han fraktet også biler utover fjorden, men da i en føringspram. Sigurd kjørte båtruten i 22 år men etterhvert overtok Rolf Holandsjø.

Hallfrid og Per Aune tok over gården i 1965, de drev da med melkekyr. I 1975 begynte de med okser, mens de i 1981 gikk over til sau og gris.

I årsskiftet 1984 tok vi (Janne og Trond) over gården. Mer om gårdsdrifta i dag finner du i menyen til venstre.

 


 
 
 
Kontakt oss:     E-post: sagvik@aunet.no  -  Mob: 916 68 752 / 414 77 200