Aunet Gård
meny.png
Forige side Gårdshagen Skriv i gjesteboken Her er vi.. Tilbake til den første siden..
Om Aunet Gård
Kontakt oss
Hva er gjordt i det siste
Velg hytte Fiske mulighetene Bilde og Video galleri Velg hytte Pris oversikt
 
Instagram


Aunet ligger helt i enden av Follafjorden, der de to smålaks- og sjøørret elvene Nordfolla og Kongsmoelva har felles utløp.
I fjorden, der du ikke trenger fiskekort, kan en tur med 14fots plastbåt med motor* gi gode fangster. I perioder står/går laks og sjøørret å venter på riktig vannstand for å komme opp i elvene. I fjorden vil du bl.a. finne uer, sild, steinbit, hyse, flyndre og ål, varierende med årstida. De mest stabile er likevel sei og torsk. Mulighet for røyking av fisk ved Fjordgløtt.*
( * Forbeholdt gjester i Fjordgløtt. Båt kan likevel ordnes ved behov.)  

        
Nordfolla er ei typisk smålaks og sjøørret elv, med ca. 2km lang elvestrekning. Elva starter i 1. Aunvatnet, for så å munne ut i Follafjorden. I sesongen 2001 ble det tatt 750kg laks og sjøørret i elva. Nordfolla er den sydligst registrerte elva med naturlig bestand av sjørøye.
Innover i Aundalen finner vi Aunvassdraget. Dette omfatter, i tillegg til Nordfolla, tre vatn med tilhørende elver; Mellomselva og Østerelva.


I Nordfolla selger vi fiskekort for kr. 200,- pr. døgn. Her kan det fiskes med flue, sluk og mark.
Fisketid i elva er 1. juli - 31. august for Laks, sjøørret 20. juni - 31. august.

Aunvassdraget har en bestand av innlandsørret og røye, samt laks og sjøørret. Tredje Aunvatnet har i tillegg en liten bestand av fjellørret.

I vatna er dorging med langdrag (markdrag), et alternativ. Mellomelva er godt egnet for fluefiske, men noen fine kulper gjør også sluk- og markfisket interessant.


Av hensyn til eventuelle andre gjester har vi satt opp følgende:
For gjestene i Fjordgløtt vil Indre Follafjord og Nordfolla være de sentrale fiskeplassene. Fiske i Nordfolla vil forutsette kjøp av fiskekort for disse.
Gjester på Tåvikodden vil hovedsakelig fiske i Mellomselva, Nordfolla og 1. Aunvatnet, der disse disponerer 13fots plastbåt.
Gjestene på Mo'n vil disponere båt med motor i 1. & 2. Aunvatnet. Disse vil hovedsakelig fiske i 2. & 3. Aunvatnet, samt Østerelva.
Ved ønske om fiske ved andre plasser, enn de som er satt opp under den enkelte hytte, er dette mulig mot at det tas hensyn til hverandre.


Minner om muligheten for å leie både Tåvikodden og Mo'n. ( Se " PRISER ")
Andre fiskere på valdet vil kunne forekomme.

Ved ankomst vil verten, som selv er ivrig fisker, gi informasjon om de beste fiskeplassene og redskapsvalg dersom dette er ønskelig.Trykk for å få store bilder Trykk for å få store bilder Trykk for å få store bilder Trykk for å få store bilder

 
 
 
Kontakt oss:     E-post: sagvik@aunet.no  -  Mob: 916 68 752 / 414 77 200